Festivalist

Keskkonnasõbralikum perepäev

Tabasalu päeval sorteerime prügi ja unustame ühekordse kasutusega joogitopsid – kõik selleks, et vähendada jäätmete hulka ja säästa meie ühist keskkonda.
Perepäeval on prügikastide peal pildid ja laused, mis teevad sorteerimise lihtsamaks.
Pakendi prügikasti saavad külastajad visata kõik puhtad pakendid. Näiteks kilekotid ja pappkarbid, kommipaberid, tühjad klaaspudelid, plastpudelid ja plekkpurgid, plastlusikad, -noad ja -kahvlid.
Olmeprügi prügikasti tuleb aga panna kogu muu tekkiv praht – määrdunud ühekordsed papp- või plasttaldrikud, toidujäätmed, suitsukonid, kasutatud beebimähkmed jmt. Samuti kõik pakendid, mis sisaldavad veel toitu (nt pooltühjad jogurtitopsid).
Prügikastides asuvad kotid viivad malevlased sorteeritult konteineritesse. Nõnda saab sorteeritud pakendid suunata taaskasutusse, et uuesti toota paberit, pappi, plastikut, metalli või klaasi. Sorteeritud olmeprügi aga suunatakse põletusse, et toota soojus- või elektrienergiat.
Taaskasutatavad joogitopsid
Lisaks pakendite eraldi kogumisele on Tabasalu Päeval kasutusel ainult korduvkasutusega joogitopsid.
Spetsiaalselt kujundatud valla logoga joogitopsid muretseti kasutamiseks Tabasalu päeval Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) ringmajanduse programmi projekti raames 2018. aastal.
Topsi saab endale perepäeva territooriumilt vastavast müügipunktist pandiraha eest. Kui jook otsas, siis saab topsi ära loputada ja kasutatud topsi uue joogi osta. Kui enam uut jooki ei soovita, saab topsi müügipunkti tagastada ja pandiraha tagasi. Soovi korral võib topsi jätta endale ning kasutada seda uuesti ja uuesti! Harku valla logoga joogitopsi pandi hind on kaks eurot.
Peale perepäeva pestakse tagastatud kasutatud topsid puhtaks ning neid kasutatakse taas järgmistel Harku valla üritustel.
Usume, et meist jääb maha puhtam peoplats ning võimalikult väike ökoloogiline jalajälg!

Tuletame meelde
Territooriumil on keelatud siseneda:
oma joogiga;
oma toiduga;
klaastaaraga;
lemmikloomadega

Laadal oli tõesti palju huvitavat kaupa, nii lapsele, emale, isale kui ka vanaemale, vanaisale. Siin saab endale lubada laadakaupa, mis on värske ja hea, põnev ning huvitav – kindlalt erinev poekaubast. Tulge ja saage osa!

KONTAKTID: